Motorky

Ceník výuky jízdy na motocyklu

Základní výcvik pro získání řidičského oprávnění A

PoložkapočetKomentář k položce
Zápisné + teorie1přihlášení, režie, teorie, PÚ, ZP, přihlášení ke zkoušce, zkouška PPV
Praxe
cvičiště základ1seznámení s motocyklem, rozjezdy, základní jízdní úkony na motocyklu
jízda s učitelem2jízda v provozu s dvojím ovládáním (s učitelem na jednom motocyklu)
samostatná jízda7samostatná jízda v provozu, učitel žadatele doprovází na druhém motocyklu
úkony cvičiště3příprava o povinné úkony na cvičišti pro 1. část zkoušky
Zkouška
zkouška 1. část11. část zkoušky – úkony cvičiště
zkouška 2. část12. část zkoušky v provozu samostatně, komisař doprovází žadatele na druhém motocyklu

Motocykl rozšíření A2 z A1, A z A2, s praxí 2 roky – doplňková

PoložkapočetKomentář k položce
Zápisné +teorie1přihlášení, režie, teorie, PÚ, ZP, přihlášení ke zkoušce, zkouška PPV
Praxe
jízda s učitelem1jízda v provozu s dvojím ovládáním (s učitelem na jednom motocyklu)
samostatná jízda2samostatná jízda v provozu, učitel žadatele doprovází na druhém motocyklu
úkony cvičiště2příprava o povinné úkony na cvičišti pro 1. část zkoušky
Zkouška
zkouška 1. část11. část zkoušky – úkony cvičiště
zkouška 2. část12. část zkoušky v provozu samostatně, komisař doprovází žadatele na druhém motocyklu

Je třeba počítat s tím, že průměrný žadatel bude potřebovat vyšší počet vyučovacích hodin, nežli ve zde uvedené základní kalkulaci. ONLINE PŘIHLÁŠKA


Zkoušky na motocykl

Zajímá Vás co je obsahem zkoušky? Od roku 2016 je získávání řidičského oprávnění pro motocykly pro řidiče náročnější. Řidič musí zvládnout dovednostní prvky na cvičné dráze. Teprve poté žadatel jede samostatně v provozu a zároveň jej komisař instruuje vysílačkou z doprovodného vozidla. Tyto podmínky platí pro všechny žadatele, tedy nové zájemce i ty rozšiřující.

Dovednostní prvky na cvičišti pro motorku

 • Vedení motocyklu dopředu i zacouvání, postavení na stojan a sundání ze středového stojanu.
 • Jízda rovně krokem vedle komisaře (cca 4 km/h).
 • Otočka v pomalé rychlosti ve vymezeném prostoru o poloměru 4 m.
 • Slalom rychlostí chůze, rozestup kuželů 3,5 m.
 • Jízda ve tvaru 8 rychlostí chůze, poloměr otoček 5 m.
 • Opakované rozjeí s jednou nohou na stupačce s přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavením.
 • Slalom v rychlosti min. 40 km/h, rozestup kuželů je 9 m.
 • Vyhýbání překýžce v rychlosti 50 km/h.
 • Brzdění na přesnost z rychlosti 50 km/h na vzdálenost 17 m.
 • Nouzové brzdění z rychlosti 50km/h na vzdálenost max. 12 m.
 • Následuje samostatná jízda v provozu.